Transformcity

Samen maken we de stad van de toekomst

Wij ontwerpen adaptieve strategieën voor gebiedsontwikkeling gedragen door multi-stakeholder collectieven.

Wat we doen

Strategie & Consultancy

We bieden strategisch advies, ontwerp en training aan gemeenten en vastgoedpartijen om hun gebiedsvisies en -strategieen op te zetten of te verbeteren. We ondersteunen ook in implementatie, proces- en stakeholdermanagement en marketing en communicatie. We beschikken over een groot multi-disciplinair netwerk van experts.

ThinkTank

Nieuwe kennisontwikkeling is een integraal onderdeel van onze praktijk. We zijn innovatiepartner in verscheidene Nederlandse en internationale onderzoeksconsortia, commissies en jury’s. We bieden multi-disciplinaire pressure cookers om organisatieverandering te versnellen. We delen onze ervaringen, inzichten en trends ook middels publicaties en keynote lezingen.

Toolkit Ontwikkeling

Als pionier in ons vakgebied zijn we constant op zoek naar nieuwe tooling om ons werk slimmer te organiseren en maximale engagement en impact te realiseren. We ontwikkelen nieuwe digitale en fysieke oplossingen en interventies om zelf-organiserend vermogen in de ontwikkeling van onze steden te versterken en bij steeds meer mensen een gevoel van zelfsturing aan te wakkeren.
Our Story

Ons verhaal

We begrijpen hoe complex en onzeker gebiedsontwikkeling is geworden nu we steeds vaker te maken hebben met transformatie van bestaande gebieden met versnipperd eigendom en uiteenlopende belangen. Om duurzaam resultaat te kunnen behalen op thema’s als vastgoed, energie en mobiliteit, is doorlopende samenwerking nodig met alle verschillende stakeholders. Wij geloven dat de kracht van een actief en creatief betrokken lokaal collectief, met alle partijen erbij, je in staat stelt om de veerkrachtige stad van de toekomst te co-creëren.

De Transformcity visie en aanpak zijn gebaseerd op tien jaar pionieren in de praktijk in Amsterdam. Toen onze oprichter Saskia Beer in 2010 haar baan als architect verloor vanwege de crisis, besloot zij op eigen initiatief een van Amsterdams grootste en meest complexe transformatiegebieden te adopteren. Beginnend met kleine stappen, maakte ze het gebied tot een living lab voor onze integrale en gelaagde strategie. De basis is een flexibel procesraamwerk dat coalitievorming met stakeholders combineert met community building. Met een strategische en creatieve mix van storytelling, sessies, interventies, ontwerp en tooling vormen we geleidelijk een gezamenlijke toekomstvisie. We maken de verschillende belangen en kruisbestuivingen tastbaar terwijl we thematische en ruimtelijke issues oplossen en investeringen losmaken. Onze nadruk op een optimistische en persoonlijke sfeer borgt vertrouwen en eigenaarschap op de lange termijn en zorgt ervoor dat we snel kunnen inspelen op onverwachte veranderingen of kansen.

Het succes van de Transformcity aanpak werd niet alleen lokaal opgemerkt, maar ook wereldwijd leidde het tot diverse awards en aanvragen. In 2018 is Tim van den Heuvel partner geworden om te helpen onze diensten en tooling verder te ontwikkelen en op te schalen. Hij is ook opgeleid als architect en heeft uitgebreide ervaring in het ontwerpen en faciliteren van complexe organisatieveranderingen en digitale transformaties in de publieke en private sector.

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nederlands Engels