ThinkTank

Nieuwe kennisontwikkeling is een integraal onderdeel van onze praktijk. We zijn innovatiepartner in verscheidene Nederlandse en internationale onderzoeksconsortia, commissies en jury’s. We bieden multi-disciplinaire pressure cookers om organisatieverandering te versnellen. We delen onze ervaringen, inzichten en trends ook middels publicaties en keynote lezingen.